top of page
lightX_edited.jpg
INTERPOL KIRMIZI BİLDİRİM HAKKINDA

Kırmızı Bülten uluslararası bir tutuklama emri değildir. Kırmızı Bülten, dünya çapında kolluk kuvvetlerine, iade, teslim etme veya benzer yasal işlem bekleyen bir kişinin yerinin belirlenmesi ve geçici olarak tutuklanması yönünde yapılan bir taleptir. Aslında bir başka deyişle Kırmızı Bülten, üye ülkelerin ulusal tutuklama emirlerinin INTERPOL'ün tasarımına göre yeniden tasarlanmış bir reklamıdır.

Bir kişi talepte bulunan üye ülke veya uluslararası mahkeme tarafından arandığında, aranan kişinin yerini tespit eden üye ülke, tespit edilen kişinin tutuklanıp iade edilip edilmeyeceğine karar verirken kendi yasa ve yönetmeliklerini uygular. Bu, adına Kırmızı Bülten çıkarılan kişinin tüm üye ülkelerde tutuklanamayacağı anlamına geliyor.

Taleplerin çoğunluğu yalnızca kolluk kuvvetleri arasında dolaşımla sınırlıdır; bunlara genellikle "Deffusions" adı verilir.

Çok Kırmızı Bültenler genellikle ilgili üye ülkenin talebi üzerine ve bir şahsın yerini tespit etmek için halkın yardımına ihtiyaç duyulabileceği veya şahsın kamu güvenliğine tehdit oluşturabileceği durumlarda yayınlanır. Ancak Kırmızı Bildirimler genellikle ek gereksinimlere ve taramaya tabidir.

Shutterstock_1073338127_717003241211_edited.jpg
INTERPOL DOSYALARININ KONTROL KOMİSYONU HAKKINDA 
INTERPOL Dosyalarının Kontrol Komisyonu (CCF), INTERPOL kanalları aracılığıyla işlenen tüm kişisel verilerin Organizasyon kurallarına uygunluğunu sağlayan bağımsız bir organdır. Basit bir ifadeyle CCF, insanların kendi adlarına Kırmızı Bülten çıkarılmasına itiraz edebilecekleri bir kuruluştur.

Komisyonun INTERPOL Anayasasında tanımlandığı gibi üç işlevi vardır: denetleyici rol, danışma rolü ve işleme rolü; burada bireylerin INTERPOL Bilgi Sistemindeki verilere erişim, düzeltme veya silme taleplerini ele alır.

CCF, Tüzüğü, Çalışma Kuralları, INTERPOL kuralları ve geçerli uluslararası hukuk standartlarıyla tanımlanan bir hukuki yapı içerisinde faaliyet göstermektedir. Komisyon iki oda halinde yapılandırılmıştır ve INTERPOL dosyalarının Kontrol Komisyonu Sekreterliği tarafından desteklenmektedir. Yetkileri Komisyon Tüzüğü (Madde 3) ile tanımlanır.

lightX 4_edited_edited.jpg
INTERPOL KIRMIZI BÜLTENE KARŞI SAVUNMA HAKKINDA
Düzenlenen Kırmızı Bültene karşı savunma genellikle Revizyon Başvurusu yapılırken ifade edilir. Bu Başvuru, INTERPOL'e (!!!) değil, yalnızca CCF'ye yapılmalıdır ve Kırmızı Bülten'in iptali lehine aşağıdaki nedenleri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:
  • INTERPOL Anayasası'nın, INTERPOL'ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikteki herhangi bir müdahaleyi veya faaliyeti üstlenmesini kesinlikle yasaklayan 3. Maddesinin gerekliliklerine uyulmaması. 

  • Kırmızı Bülten'in amacının olmaması (INTERPOL Anayasası'nın 82. maddesine aykırılık) 

  • İnsan Hakları endişeleri. Özellikle, örneğin, yargılamanın adilliği veya talepte bulunan ülkede sanığa yapılan muameleyle ilgili endişeler de INTERPOL cezai bildirimlerine itiraz etme nedeni olarak öne sürülebilir.

Yukarıda belirtilen nedenler belki de en sık görülenlerdir, ancak bu liste Red Notice'in silinmesi için kapsamlı olmaktan uzaktır.  

bottom of page